Izomiks dihtovanje prozora u štampi

DaiBau.rs Magazin – 2021.

Politika – 19.12.2016.

Dihtovanje prozora Izomiks u štampi

Dnevnik – 26.12.2015.

Dihtovanje prozora Izomiks u štampi
Dihtovanje prozora Izomiks u štampi

Moja kuća – Politika – 2013.

Dihtovanje prozora Izomiks u štampi

Moja kuća – Politika – 2012.

Dihtovanje prozora Izomiks u štampi